Duurzaamheid


Probleem

Een comité van experts, bijeengeroepen door de Britse overheid, maakt zich zorgen over de weerstand van antibiotica dat jaarlijks naar schatting 10 miljoen mensen het leven zal kosten in het jaar 2050 dat vervolgens een erosie in het wereldwijde BBP te weeg zal brengen.

“Een continuerende verhoging van antibiotica weerstand zal resulteren in een afname van het BBP van 2% naar maar liefst 3,5% en een verhoging in het sterftegetal naar 10 miljoen per jaar in 2050”, zegt het rapport dat is uitgebracht door een groep van internationale experts opgericht door David Cameron in Julie 2014 en voorgezeten door mr. O’Neill, een voormalig ‘’Chief economist” bij Goldman Sachs. Deze sterftegetallen zullen voornamelijk voorkomen in Azië (4,7 miljoen) en Afrika (4,1 miljoen). In Europa voorspelt het onderzoek een gemiddelde van 390.000 sterftegevallen en in de Verenigde Staten 317.000. Dit zal betekenen dat de opbouwende weerstand tegen antibiotica doodsoorzaak nummer 1 wordt, zelfs kanker zal in de toekomst minder doodsoorzaken op zich nemen dan de weerstand tegen antibiotica. “Het onderzoek voorspelt dat 300 miljoen mensen komen te overlijden door de weerstand tegen antibiotica in de komende 35 jaar,’’ wat is gebaseerd op twee prospectieve studies op aanvraag van het onderzoeksbureau Rand Europe en de controlerende firma KPMG. “Op financieel gebied zal het aanzienlijk minder kosten, wanneer er eindelijk verantwoording wordt genomen in plaats van niets doen,” zegt het rapport wat tevens aanvraag doet op een nieuw medicijn. Vandaag de dag neemt de weerstand tegen antibiotica het leven van 700.000 mensen wereldwijd inclusief 50.000 in Europa en in de Verenigde Staten. In de aankondiging van de oprichting van een werkgroep, had de Britse premier het opkomende probleem als een “echte en onheilspellende dreiging” beschreven. Hij vreest dat de snelle ontwikkeling van resistente bacteriën wereldwijd en de ineffectiviteit van antibiotica de wereld kan terugkeren naar “de Middeleeuwen van de geneeskunde, met sterfgevallen als gevolg van infecties en verwondingen die vandaag kunnen worden behandeld”. De wereldwijde consumptie van antibiotica steeg in de Jaren 2000 tot 2010 met maar liefst 40%, meldde het rapport.  Een van de bacteriën die al tekenen van resistentie tonen zijn Klebsiella pneumonie (veroorzaakt infectie in de luchtwegen), E. coli (inwendige bacterie). Zoönotische AMR verslagen van de EG-onderstrepen de noodzaak om op te treden, omdat het leidt tot problemen met betrekking tot de volksgezondheid.
Bronnen:

  • Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations, Jim O’Neill, 2014; p. 4.
  • Antimicrobial Resistance in the Animal Health Strategy, European Commission, Dr. de Smet, 2009; p. 1-14.

Het antwoordt van Probiotic Group

Verwachtingen op het gebied van hygiëne zijn veeleisend in veel omstandigheden bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, medische en tandheelkundige praktijken, laboratoriums, verzorgingstehuizen en scholen. In de afgelopen jaren zijn de hoge standaarden voor reiniging en aseptische omgevingen steeds moeilijker om te behalen.

Bovendien worden de verantwoordelijke personen dagelijks geconfronteerd met onoplosbare problemen met betrekking tot nosocomiale infecties, met name in ziekenhuizen. Chemische reinigingsmiddelen en desinfectantia worden al decennia lang gebruikt. Vandaag de dag zijn de limieten en nadelen bekend en worden de patiënten toch nog het slachtoffer. Deze manier van schoonmaken is achterhaald en het stimuleert op het moment juist hetgeen waar het in de eerste instantie voor bedoeld was om tegen te gaan, infecties.

Ziekenhuizen veranderen langzaam van veilige geneeskundige omgevingen naar instituten die mensen beter kunnen vermijden en zo min mogelijk tijd erin doorbrengen. De cijfers met betrekking tot socomiale infecties liegen niet. Er is sprake van 700.000 infecties per jaar in Italië, in de Verenigde Staten ligt dit getal rond de 103.000. Bovendien moeten patiënten tegenwoordig langer in ziekenhuizen doorbrengen door zulke infecties, wat miljoenen euro’s kost. Het feit is nu dat 1 van de 4 meest voorkomende doodsoorzaken in de Verenigde Staten gevolg is van nosocomiale infecties. Meer mensen komen te overlijden aan deze infecties dan AIDS, borstkanker en verkeersongelukken bij elkaar.

De claim en het beleid van Probiotic luidt als volgt:

De huidige situatie moet veranderen en het kan ook veranderen.

Er is een behoefte aan invoering van niet alleen eco-vriendelijke, meer biologische schoonmaakmiddelen en technieken, maar ook het leveren van bewijs van succesvol gebruik, veiligheid, de effectiviteit en de kwaliteit van probiotica methoden. Probiotic Group claimt het hebben van een product formule dat in staat zal zijn de veiligheid te herstellen in de omgevingen met een hoge standaard van hygiëne. Deze wetenschappelijke formule is in staat om kwaadaardige pathogenen te verminderen met maar liefst 80%.  Een gelijksoortig probleem ontstaat in de veehouderij met een groeiende frequentie: als het gevolg van de weerstand worden er steeds agressievere antiseptica, desinfectantia en antibiotica gebruikt, wat nieuwe consumptie-risico’s met zich meebrengt voor de mens. Het herstellen van de microbiële gemeenschap op mens- en dierenhuid door middel van het gebruik van probiotica technieken, vermindert het risico significant op pathogene besmetting.

Dergelijke toepassingen kunnen worden toegepast bij onder andere; Ziekenhuizen, praktijken, persoonlijke verzorging, huiselijke verzorging, huisdieren, veehouderijen, luchtfiltering en eveneens als het behandelen van fruit en groente tijdens de groei- en bloeifase, hierdoor kan het gebruik van pesticiden aanzienlijk worden verminderd voordat het in juni 2019 verboden wordt.

Ter vergelijking met de hierboven vermelde toepassingen, probiotica, hoewel in een afwijkende compositie, wordt al jarenlang gebruikt in waterbehandelingen.

Probiotic Group garandeert dat de producten geen desinfectantia zijn en geen biocide-achtige werking hebben. Onze producten verwijdert vuil en nare geuren op een microscopisch level en elimineert de biofilm wat resulteert in een bio-stabilisatie om zo een aanzienlijke vermindering in kwaadaardige pathogenen te realiseren.
Bronnen: