Privacyverklaring

Réalisation

Studio créatif Lunivers S.à r.l.s

Duarrefstrooss, 2
9990 Weiswampach
Luxembourg

TVA: LU32261175

Web Hosting / Datacenter

Ex2

CP 70161 Québec STN Québec-Centre,
G2K 0A2
Québec, Québec
CANADA

https://www.ex2.com/company/about-us


U surft momenteel op de website van PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A.
De bezoeker van deze website aanvaardt de gebruiksvoorwaarden van de onderstaande website. Deze website is toegankelijk op het volgende adres:
www.probiotic-group.com.

Het bedrijf

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A.
1, HASSELT
9944 BEILER
LUXEMBOURG

Telefoon: +352 28790916
E-Mail: info@probiotic-group.com

Luxemburg Handelsregister: B210475
Btw-identificatienummer: LU 28918524

Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt, waaronder het logo en de naam PROBIOTIC GROUP of PROVILAN, zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A.

Auteursrecht

De website van de PROBIOTIC GROUP vertegenwoordigt een auteursrechtelijk beschermde creatie. Alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, geanimeerde afbeeldingen, databanken, handelsmerken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, lay-out, downloadbare documenten, enz.) op deze website zijn beschermd als intellectuele werken door Luxemburg en de internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Elke kopie, aanpassing, vertaling, ontwerp, openbare communicatie, verhuur en ander gebruik, wijziging van het geheel of een deel van deze website in welke vorm en op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. Elke schending van deze rechten kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties.

Verantwoordelijkheid

De bezoeker zal zich ervan bewust zijn dat het gebruik van het internet bepaalde risico’s met zich meebrengt. Bijgevolg kan PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die u zou lijden tijdens of na het bezoeken van deze website, met inbegrip van het verlies of de wijziging van bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op uw computer of op een medium dat erop is aangesloten of erin is geplaatst. PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. creëert en actualiseert deze website met de grootste zorg. Het is echter nooit uitgesloten dat informatie niet langer overeenkomt met de realiteit of onjuist kan zijn als gevolg van een grafische of afspeelfout of kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie op deze website is louter indicatief en zal worden gepubliceerd zonder enige verplichting met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om de geldigheid en/of actualisering van de informatie te controleren, in het bijzonder met betrekking tot prijzen en producten die op deze website worden gepresenteerd. PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

In het geval dat links naar andere websites worden gecreëerd, controleert PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. niet systematisch de inhoud van websites die aan de website zijn gekoppeld. Als u op bepaalde hypertekstlinks klikt, verlaat u deze website. PROBIOTIC GROUP Luxemburg S.A. kan bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites waarop PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. geen zeggenschap heeft, noch voor de wettigheid of de juistheid van de informatie die erin is opgenomen, noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik ervan. Er mag geen hypertekstlink naar deze website tot stand worden gebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A.

Links naar andere websites

Als we u links naar andere websites aanbieden, worden deze links alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. Wanneer u deze websites bezoekt, raden wij u aan hun juridische kennisgevingen zorgvuldig te lezen. PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of de praktijken van de eigenaar of exploitant van deze websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website wordt beheerst door het Luxemburgse recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

Privacybeleid

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens (AVG).
Dit wordt gedaan om u te informeren over uw bestelling, nieuws en promoties. Met deze informatie kunt u uw account verrijken met uw aankoopgeschiedenis. PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. verzamelt alleen de persoonsgegevens die wij voor dit doel van u nodig hebben.
Wilt u hier meer over weten en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Lees hier het privacybeleid:

Privacy en gebruik van uw informatie

Om u te informeren of bijvoorbeeld om u te bezorgen, heeft PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. informatie nodig zoals uw voor- en achternaam, adres, betalingsgegevens, e-mailadres en soms uw telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt (d.w.z. verwerkt) door de Probiotic Group. Probiotic Group Luxembourg S.A. is net als u van mening dat het belangrijk is dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Wie is de eigenaar van de gegevens die door de Probiotic Group worden verwerkt?

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. verwerkt de gegevens van iedereen die gegevens achterlaat in ons bedrijf of in een van onze online winkels.

Welke gegevens heeft Probiotic Group over u?

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. verwerkt onder meer de volgende gegevens:

  • Geloofsbrief
  • Betalingsgegevens (op provilan.shop)
  • Inloggegevens website (op provilan.shop)

Met welk doel verwerkt de Probiotic Group uw gegevens?

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. verwerkt uw gegevens:

  • om u te informeren over uw bestellingen;
  • om u te informeren over het laatste nieuws en promoties;
  • om uw account te verrijken met uw aankoopgeschiedenis.

Wilt u weten welke gegevens Probiotic Group over u heeft?

U kunt PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. vragen naar de gegevens die PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. over u bewaart. PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. zal u een lijst van deze informatie toesturen. Ziet u dat de gegevens niet kloppen? Of ontbreekt er informatie? In dit geval kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Wilt u geen PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. uw persoonsgegevens hebt verwerkt?

U kunt PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en uw gegevens te verwijderen.

Wat moet je doen?

Wilt u PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. uw gegevens niet langer gebruikt, het gebruik ervan beperkt of uw gegevens verzendt? Ga naar de sectie, neem contact met ons op.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verzamelen uw gegevens voor één doel: om aan uw eisen te voldoen. Wij houden ons op dit gebied aan de wet.

Veiligheid

Wij beschermen uw gegevens op een passende manier tegen diefstal, verlies of ander illegaal gebruik dat kan optreden uit deze gegevens. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of toegankelijk worden gemaakt door buitenstaanders.

Cookies

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Een groot deel van de cookies wordt door de website zelf gebruikt. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Daarnaast zijn twee andere verzoeken om cookies gericht aan Google Analytics. Voor de opslag van deze cookies is geen toestemming van de websitebezoeker vereist.

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. Uw gegevens verwerkt? Neem contact met ons op.

Veranderingen

PROBIOTIC GROUP Luxembourg S.A. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig te lezen. De nieuwste versie staat altijd op www.probiotic-group.com.

© 2022 Probiotic Group. Alle rechten voorbehouden.

Imaginé et créé par
le studio créatif,authentique,audacieux lunivers

Microsoft Teams